Kázání

Do Božího království je zván každý. Kázání synodního kurátora Vladimíra Zikmunda 29. 10. 2017 v Litoměřicích, v rámci oslav 70. let existence sboru.

  • Posted on: 26 December 2017
  • By: Jiří Šamšula

L 14, 15-24     (1. čtení: Lk 14, 1. 7-14)

Podobenství začíná veršem: Když to uslyšel jeden z hostí, řekl mu: „Blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království Božím.“

Radost z Božího soudu. Kázání Petra Čapka z 8.10. 2017

  • Posted on: 26 December 2017
  • By: Jiří Šamšula

Ž 7,1-18 (1. čtení: Mt 25, 31–46)

Představa s o u d u se připomíná čtenáři Bible velmi často. Zasahuje člověka v plnosti jeho života, v situacích kritických i tehdy, kdy se zdá, že všechno je v klidu a není potřeba se znepokojovat. Týká se také naší životní pouti a našich pohledů zpět.

Svatý Václav. Kázání Zdeňka Bárty z 1.10. 2017

  • Posted on: 26 December 2017
  • By: Jiří Šamšula

Mt 12,15-21 (1.čtení: Žalm 72)

Připomínali jsme si tedy ve čtvrtek svátek svatého Václava. Rád bych v dnešní úvaze přemýšlel o tomto svátku, a to na pozadí onoho Žalmu 72, který jsme četli, a také na pozadí onoho textu z Matoušova evangelia. Možná tedy, že to nebude typické kázání, ale snad mi bude prominuto:

Když dva říkají totéž, není to vždy totéž.

Stránky