Svatý a nesvatý hněv. Kázání J.Š. z 20.8. 2017 (10. po Trojici)

L 19, 41–48 (1. čtení: Pláč Jeremjášův 3,1–9.18–26.31–33) I. Vzhledem k tomu, co se tento týden stalo v Barceloně, kde fanatičtí islamisté z náboženských důvodů zavraždili vícero lidí, napsal jeden německý evangelický novinář sebekriticky toto: „Hněv a zlost jsou u mě mezitím větší než úděs a smutek. Mám vztek na všechny tyto vrahy a ty, kdo nenávidí lidi, kteří náš svět chtějí proměnit a […]

O pevném základu. Kázání J.Š. z 13.8. 2017 (9. po Trojici)

Mt 7, 24–27 (1. čtení: Fp 3, 7–14) I. Protržená přehrada Tento týden jsem byl s dětmi ze seniorátu na táboře. Pobývali jsme v jedné horské chatě v Jizerských horách. Nedaleko našeho dočasného bydliště se nachází tzv. protržená přehrada. Bylo to vodní dílo postavené na říčce Bílá Desná. Přehrada byla stavěna v letech 1912–1915. Protrhla se 18. září 1916. Do kvality stavby se promítlo několik […]

Svítit a solit. Kázání J.Š. 6.8. 2017 (8. po Trojici)

Mt 5,13–16 (1. čtení: Iz 2, 1–5) I. Je náboženství spíše zdrojem konfliktů v našich životech a v našich dějinách? A nebo je to naopak síla, která konflikty našeho světa usmiřuje, pročišťuje, prosvěcuje? To je jedna z klíčových otázek nejen našich dní, kdy se náboženství vrací na scénu, ač se to u nás nemusí hned tak zdát. Kritkové náboženství samozřejmě […]

Svět, kde se neházejí kameny. Kázání J.Š. z 9.7 2017 (4. po Trojici)

J 8, 1–11 (1. čtení: L 6, 36–42) I. Sestry a bratři, dovolte mi na počátek malé okénko do dějin bible: Tento známý příběh o Ježíšovi a ženě cizoložnici přichycené inflagranti původně nepatřil k textu Janova evangelia. Není v nejstarších dochovaných řeckých rukopisech. Někdy se toto vyprávění objevilo i Lukášově evangeliu. Přesto se tento příběh do Janova evangelia od počátku […]

Ospravedlnění hříšníci. Kázání J.Š. z 2.7. 2017 (3. po Trojici)

I. Radost je základní lidská zkušenost. Není snad nikdo, kdo by ji alespoň někdy nezažil či po ní netoužil. Mít radost však může znamenat leccos. Radost se může chápat velmi obecně jako „stav duševní pohody, spokojenosti, potěšení“ (Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost). Tato radost se asi předpokládá, když se třeba v jedné reklamě na tuk říkalo, že pečení […]