-

Vítáme Vás na stránkách evangelického sboru v Litoměřicích

 

 


Aktuálně

Milí přátelé,
srdečně Vás zveme na letošní tradiční “Memoriál” v Řehlovicích, který se uskuteční v sobotu 28.5.2016. Letos je naše setkání podpořeno projektem:  PROHLOUBENÍ SPOLUPRÁCE DIAKONIE A FARNÍHO SBORU ČCE V LITOMĚŘICÍCH, tak bychom toho měli využít!
Program, který  bude mimo jiné provázet i naše nová diakonická kapela Jedním dechem, bude skvělý a občerstvení hojné!
Přijďte určitě přispět k dobré náladě a pozvěte všechny ostatní, kteří patří k Diakonii či farnímu sboru, i ty, kteří nás třeba jen mají rádi!
Prosíme o potvrzení vaší účasti vzhledem k občerstvení, a zejména pokud budete potřebovat odvoz od fary, na mail: barta.ltm@diakonie.cz.

Srdečně Vaši
Správní rada střediska a staršovstvo sboru.

 

 

======================================================================

 

NOC KOSTELŮ 2016

Farní sbor ČCE se v letošním roce připojí k akci Noc kostelů. Navštivte nás v pátek 10.6.2016 mezi 18:00 a 23:00 a užijte si s námi příjemný večer při komentovaných prohlídkách či s živou hudbou.

Podrobný program naleznete na přiloženém letáčku

 

 • Poslední adventní neděli jsme společně zpívali při bohoslužbách Truverskou mši od Petra Ebena - viz Fotogalerie. Více fotek naleznete ZDE
 • V nových podkrovních prostorách Farního domu, které slouží Diakonii, se uskutečnil koncert našich přátel a pracovníků Diakonie - viz Fotogalerie. Více fotek naleznete ZDE
 • .
 • Vánoční dopis
  Milí přátelé, bratři a sestry litoměřického evangelického sboru,
  zdravím Vás v adventním čase roku 2015. Jsou před námi opět Vánoce a tak si dovoluji zvlášť v současné rozbouřené době způsobené chaosem na Středním východě a jeho důsledky - včetně obrovského množství uprchlíků - připomenout, co si vlastně při Vánocích připomínáme:
  Je to narození nemanželského dítěte v jedné zemi právě Středního východu, jehož matku před možným ukamenováním zachránilo milosrdenství muže, který si ji vzal za manželku. Ten musel i s novomanželkou ve vysokém stupni těhotenství kvůli byrokratickému nařízení opustit bydliště a práci, jíž si těžce vydělával na živobytí a putovat skoro 150 kilometrů na jih, aby mohl být na místě započítán do soupisu obyvatelstva Říše.
  Rodina si nemohla dovolit ubytování v hospodě, a tak na ně zbyla stáj, ve které žena porodila syna. Fáma o jeho mocenských ambicích způsobila krvavé pronásledování a rodina musela ilegálně prchnout do Afriky. Určitě by neobstála se svým jednáním před českými policisty, ale jejich nová vlast je neposlala do detenčního ústavu (tehdy se tomu říkalo otroctví) a po jisté době, když už v jejich rodné zemi bylo bezpečněji, se mohli vrátit.
  Ale ani pak to neměli snadné. Když syn z této podivné rodiny dospěl, skončil na popravišti. Neměl totiž smysl pro řádný chod tržní ekonomiky a drze útočil na byznysmeny, kteří obchodovali s náboženským provozem. Jeho matka se dokonce vyslovila, že přišel mocné svrhnout z trůnu a povýšit ty, kdo jsou teď na dně.
  Ten člověk, jehož narození si budeme připomínat, si získal první stoupence mezi nejchudšími a otroky tehdejšího impéria. Shromáždil skupinu sympatizantů, kteří jeho příběh pochopili jako cestu k pravému bytí a ke svobodě. Tradice pak jeho příběhu dodala duchovní smysl, takže se vypráví, jak k početí chlapce došlo zázračným způsobem, jak k němu při jeho narození přišli nejen chudí pasáci, ale i mágové z Východu se zlatem, kadidlem a myrhou, ba dokonce i andělé. Na začátku jeho veřejného působení ho veřejně navštívil Duch shůry. Byl popraven, ale byl vzkříšen a my máme naše vzkříšení s ním.
  Příběh tohoto člověka byl převyprávěn tak, abychom z něj přijali naději i pro své vlastní životy. Stal se zakladatelským mýtem a měl by určovat hodnoty, preference a směry našeho jednání. Jsme ti, kdo právě z tohoto vánočního vyprávění čerpají naději, lásku a víru do svých každodenních rozhodování. Tvoříme sbor a scházíme se v něm proto, abychom se vzájemně povzbuzovali a podepírali tehdy, když to některý z nás, či někdo lidí okolo nás potřebuje.
  Děkuji Vám všem, kteří toto společenství tvoříte. Děkuji Vám za Vaši morální a finanční podporu tohoto společenství a moc Vás prosím – mysleme stále intenzivněji na to, jak důležité jsou v dnešním zhrublém a ustrašeném světě všechny podobné ostrůvky pozitivní jinakosti.
  Pán Bůh nám všem žehnej v tomto počátku nového církevního roku.
  Zdeněk Bárta, farář
  .
  .
  .
 • Společné stanovisko synodní rady ČCE a Diakonie ČCE k uprchlické krizi
  Milé sestry, milí bratři,
  lidem prchajícím před násilím a válkou je třeba pomáhat. Z toho vycházíme a to považujeme jako křesťané za podstatné. „Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne.“ (Mt 25, 35)
  Je dobré si přitom uvědomit toto: drtivá většina migrantů se naší zemi vyhýbá. S přímými dopady uprchlické krize se nyní potýkají okolní země – nikoliv však Česká republika.
  Není proto kupříkladu zatím nutné vyhlašovat velkou materiální sbírku. Stále důležitější jsou ale finance pro aktivity v zahraničí, kde se v uprchlických táborech nacházejí statisíce lidí. Sbírky na jejich podporu vyhlásilo Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE (spolu.diakonie.cz/uprchlici).
  Naše pomoc aktuálně míří i k uprchlíkům zadrženým v České republice v takzvaných detenčních zařízeních, např. v Bělé pod Bezdězem. Podmínky pobytu tam nejsou jednoduché. Pomoc těmto zadrženým organizuje farář naší církve pro menšiny Mikuláš Vymětal (mikulas.vymetal@seznam.cz, m: 731 473 457).
  Ze všeho nejdůležitější je ale důkladná příprava na budoucí integraci 1500 až 4000 azylantů, které náš stát přijme. Zásadní bude především pomoc ve městech a obcích, kde najdou nový domov. Právě v tom shledáváme velkou výzvu pro sbory naší církve.
  Nově příchozí budou potřebovat trpělivé a spolehlivé průvodce, kteří jim pomohou v zorientování se a v přijetí psaných i nepsaných pravidel naší společnosti – od fungování úřadů až po neformální zvyklosti. Budou také potřebovat „nové sousedy“, kteří jim nahradí zpřetrhané sociální vazby.
  Pomoc v integraci lidem, kteří nedobrovolně opustili své původní domovy a často zažili i velké utrpení, je přitom náročná. Jednotlivci ji těžko zvládnou. Je potřeba, aby se zapojily celé komunity, jako jsou například právě církevní sbory. Je např. možné, aby sbor či jednotliví členové sborů pronajali uprchlíkům volný byt. Pokaždé však bude důležitá spolupráce s ostatními: ať již ministerstvem vnitra či jinými organizacemi, které se budou na integraci příchozích podílet.
  Čím dříve se přitom sbory na pomoc s integrací azylantů připraví, tím lépe. S žádostí o pomoc v této věci se můžete obrátit na paní Alenu Fendrychovou ze Střediska celostátních programů a služeb Diakonie ČCE (fendrychova@diakonie.cz, m: 739 244 668).
  S bratrskými pozdravy
  Petr Haška, ředitel Diakonie ČCE,
  Joel Ruml, synodní senior ČCE
  Lia Valková, synodní kurátorka ČCE

 

Plánujeme

 

 


Farní sbor ČCE je partnerem projektu Diakonie ČCE v Litoměřicích „Rekonstrukce Centra denních služeb pro klienty se zdravotním postižením“. Investiční projekt probíhal v Litoměřicích, Rooseveltova 7 v období od 1.10.2012 do 2.7.2015 a byl podpořen ze zdrojů ROP Severozápad, který je spolufinancován ERDF pod reg. č. CZ.1.09/1.3.00/69.01140.

 

Partnerský projekt Diakonie ČCE v Litoměřicích podpořený z ROP Severozápad byl úspěšně ukončen po roce budování ve zkráceném termínu 2. 7. 2015. Rekonstrukcí podkroví a stavbou výtahu ve farním domě v Rooseveltově ulici v Litoměřicích získala sociální služba Centrum denních služeb nový a větší prostor. Důvodem celé velké a nákladné rekonstrukce nebyla jen nedostatečná kapacita Centra, ale i zlepšení kvality prostoru tak, aby více odpovídal potřebám lidí s handicapem – klientům služby. Podkroví je zcela bezbariérové, světlé a dostatečně členité. A tak vzniklo místo pro společnou i individuální práci, pro učení, pracovní trénink i relaxaci. Nový bezbariérový prostor nyní slouží až 25 klientům denně. Stavba byla dále podpořena ze zdrojů italské Valdenské církve Otto per Mille, Purkyňovy nadace, Svatodušní sbírky ČCE, Konta Bariéry – Nadace Charty 77, Výboru dobré vůle, Nadace Archa Chantal a také z darů mnoha přátel Diakonie, zejména z výtěžků tradičních benefičních aukcí.

Diakonie přátelsky děkuje za pomoc při této náročné investiční akci jak dárcům a partnerům, tak i všem ostatním, kteří ji nejrůznějším způsobem po dobu stavby podporovali.

 


 

 

Farní sbor ČCE rekonstruoval v letech 2011 - 2012 na budově fary historická okna a dveře, a to s výraznou podporou EU - Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova (MAS České středohoří) v rámci projektů „Rekonstrukce historických oken a dveří na farní budově ČCE v II. památkové zóně Litoměřic“ a „II. fáze rekonstrukce historických oken a dveří na farní budově ČCE v II. památkové zóně Litoměřic“.