Aktuality

Vánoční zamyšlení a pozvání

 

„Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny.” (Epištola Galatským 4, 4 –5)

 

 

Sestry a bratři, vážení přátelé sboru: vánoční čas je bezpochyby časem zvláštním. A plným protikladů. Je zvláštním proto, že v něm více než jindy slaví společně církve a lidé necírkevní. Vánoční čas plný symboliky světla, zdrobnělina jména Ježíš (Ježíšek) se skloňuje ve všech pádech. Více než kdy jindy v roce si lidé říkají slova jako pokoj, štěstí, radost, krása. Je to v rámci občanského roku, i roku církevního jsou Vánoce „naplněný čas“. Někdy si říkám, jestli tento zvláštní soulad ve slavení Vánoc není jakýmsi důkazem a odkazem k události, na niž nás Vánoční svátky upozorňují: že přede dvěma tisíci lety (a něco) se naplnil čas, kdy věčný Bůh se stal člověkem. Se vším všudy. Byl podroben všem zákonitostem jako my. Byl bezmocným dítětem. Byl závislý na svých rodičích. Procházel si všemi radostmi a strastmi života jako každý člověk. Včetně smrti. Zdá se, že ty strasti jsou pevnou zákonitostí našich životů, součástí dějin našeho světa. Křesťanská víra vyznává, že právě Ježíše zvaného Krista ty strasti, ty stíny, ty temnoty našeho života nepohltily, nepřemohly. Naopak že on nad nimi zvítězil. Proto je událost, kdy Bůh poslal svého Syna, středobodem lidských dějin. Něčím, co dějiny navždy změnilo. Změnilo „k lepšímu“. Událost, která jediná nám dovoluje vyznat: „Ano, bude líp.“ Bude líp, protože Krista nepohltily zákonitosti našich životů, a tak umožnil člověku – i nám – stát se Božími dcerami a syny. Božími dětmi. To znamená také: protiklady našeho světa nás nepohltí, byť na nás budou - tak jako Herodes – stále dorážet. Ty protiklady sice nezmizely. To si uvědomujeme každý den. A o Vánocích mnozí z nás obzvláště. Tato protikladnost Vánoc je ostatně další věc, která tajuplně spojuje lid církvevní i necírkevní: jak v církvi, tak mimo ni jsou Vánoce často právě časem, kdy ty mezilidské konflikty v nebývalé míře vybublávají na povrch. Přiznávám se, že i toto odkrývání těch našich lidských konfliktů právě ve Vánočním čase je pro mě jakýmsi odleskem toho, že se tehdy v Betlémě stalo něco skutečně radikálně dobrého a jasného. Čas, který nás – jako jednotlivce, jako sbor, jako církev, jako národ – čeká, nám asi přinese mnohé situace, kdy si budeme potřebovat připomenout: čas se již s příchodem Syna naplnil! Temnoty jsou prozářeny! Nepropadat skepsi, depresi, smutku! Zdánlivé zákonitosti našich osobních životů a našeho společenského a politického života mají alternativu! Přeji Vám, ať ve Vánočním čase a v roce 2018 zažíváte co nejčastěji to Boží naplnění.

 

Jiří Šamšula

farář

 

 

Vánoce ve sboru 2017

 

Úterý 18.12.

 

Dámský klub. Od 18.00. Tvoření, svařák.

 

Čtvrtek 21.12.

 

Zdobení vánočního stromku. Od 16.30. 

 

 

Neděle 24.12. (4. adventní a Štědrý den v jednom)

 

 

Bohoslužby v 9.00. V jejich rámci vánoční vystoupení dětí.

 

 

Pondělí 25. 12. (Narození Páně)

 

 

Bohoslužby v 9.00 s vysluhováním Večeře Páně.

 

 

Neděle 31. 12. (Silvestr)

 

 

Bohoslužby v 9.00.

Večer chystáme na faře silvestrovské setkání. Očekávaný začátek v 18.00. Jste srdečně zváni!