Aktuálně

V neděli 26. září 2021 bude sedmnáctá neděle po sv. Trojici. POZOR: Bohoslužba začíná  od 9.30 hodin. Srdečně zveme! 

Bohoslužba BUDE přenášena online na YouTube.    

Po bohoslužbě proběhne výroční sborové shromáždění.

Sbor opouští prázdninový provoz. Viz sekci Pravidelné akce.

 

Chcete dostávat pravidelné informace o dění ve sboru? Napište na adresu litomerice[@]evangnet.cz!

Farní sbor ČCE je partnerem projektu Diakonie ČCE v Litoměřicích „Rekonstrukce Centra denních služeb pro klienty se zdravotním postižením“. Investiční projekt probíhal v Litoměřicích, Rooseveltova 7 v období od 1.10.2012 do 2.7.2015 a byl podpořen ze zdrojů ROP Severozápad, který je spolufinancován ERDF pod reg. č. CZ.1.09/1.3.00/69.01140.

Partnerský projekt Diakonie ČCE v Litoměřicích podpořený z ROP Severozápad byl úspěšně ukončen po roce budování ve zkráceném termínu 2. 7. 2015. Rekonstrukcí podkroví a stavbou výtahu ve farním domě v Rooseveltově ulici v Litoměřicích získala sociální služba Centrum denních služeb nový a větší prostor. Důvodem celé velké a nákladné rekonstrukce nebyla jen nedostatečná kapacita Centra, ale i zlepšení kvality prostoru tak, aby více odpovídal potřebám lidí s handicapem – klientům služby. Podkroví je zcela bezbariérové, světlé a dostatečně členité.A tak vzniklo místo pro společnou i individuální práci, pro učení, pracovní trénink i relaxaci.

Nový bezbariérový prostor nyní slouží až 25 klientům denně. Stavba byla dále podpořena ze zdrojů italské Valdenské církve Otto per Mille, Purkyňovy nadace, Svatodušní sbírky ČCE, Konta Bariéry – Nadace Charty 77, Výboru dobré vůle, Nadace Archa Chantal a také z darů mnoha přátel Diakonie, zejména z výtěžků tradičních benefičních aukcí.

Diakonie přátelsky děkuje za pomoc při této náročné investiční akci jak dárcům a partnerům, tak i všem ostatním, kteří ji nejrůznějším způsobem po dobu stavby podporovali.

Farní sbor ČCE rekonstruoval v letech 2011 - 2012 na budově fary historická okna a dveře, a to s výraznou podporou EU - Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova (MAS České středohoří) v rámci projektů „Rekonstrukce historických oken a dveří na farní budově ČCE v II. památkové zóně Litoměřic“ a „II. fáze rekonstrukce historických oken a dveří na farní budově ČCE v II. památkové zóně Litoměřic“.