Aktuálně

Bohoslužby se v neděli 7. 3. (3. v pašijovém období) budou konat od 9 hodin. Je možné, aby se bohoslužby zúčastnilo 6 lidí. 

Bohoslužby jsou nadále přístupné digitálně v přímém přenosu na sborovém kanálu na YouTube! 

Středa 3. 3. od 20 hodin – večerní ztišení, modlitba a zamyšlení. Ve sborovém on-line kostele.

 

Diskuse o víře a základních otázkách života nad biblí – čtvrtek 4.3. od 17 hodin. Ve sborovém on-line kostele (odkaz viz výše). 

 

 

Farní sbor ČCE je partnerem projektu Diakonie ČCE v Litoměřicích „Rekonstrukce Centra denních služeb pro klienty se zdravotním postižením“. Investiční projekt probíhal v Litoměřicích, Rooseveltova 7 v období od 1.10.2012 do 2.7.2015 a byl podpořen ze zdrojů ROP Severozápad, který je spolufinancován ERDF pod reg. č. CZ.1.09/1.3.00/69.01140.

Partnerský projekt Diakonie ČCE v Litoměřicích podpořený z ROP Severozápad byl úspěšně ukončen po roce budování ve zkráceném termínu 2. 7. 2015. Rekonstrukcí podkroví a stavbou výtahu ve farním domě v Rooseveltově ulici v Litoměřicích získala sociální služba Centrum denních služeb nový a větší prostor. Důvodem celé velké a nákladné rekonstrukce nebyla jen nedostatečná kapacita Centra, ale i zlepšení kvality prostoru tak, aby více odpovídal potřebám lidí s handicapem – klientům služby. Podkroví je zcela bezbariérové, světlé a dostatečně členité.A tak vzniklo místo pro společnou i individuální práci, pro učení, pracovní trénink i relaxaci.

Nový bezbariérový prostor nyní slouží až 25 klientům denně. Stavba byla dále podpořena ze zdrojů italské Valdenské církve Otto per Mille, Purkyňovy nadace, Svatodušní sbírky ČCE, Konta Bariéry – Nadace Charty 77, Výboru dobré vůle, Nadace Archa Chantal a také z darů mnoha přátel Diakonie, zejména z výtěžků tradičních benefičních aukcí.

Diakonie přátelsky děkuje za pomoc při této náročné investiční akci jak dárcům a partnerům, tak i všem ostatním, kteří ji nejrůznějším způsobem po dobu stavby podporovali.

Farní sbor ČCE rekonstruoval v letech 2011 - 2012 na budově fary historická okna a dveře, a to s výraznou podporou EU - Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova (MAS České středohoří) v rámci projektů „Rekonstrukce historických oken a dveří na farní budově ČCE v II. památkové zóně Litoměřic“ a „II. fáze rekonstrukce historických oken a dveří na farní budově ČCE v II. památkové zóně Litoměřic“.