Kázání

Automat Bůh. Kázání J.Š. z 4.2. 2018 (neděle Sexagesimae)

  • Posted on: 5 February 2018
  • By: Jiří Šamšula

Mk 4, 26-29 (1. čtení: Iz 55,6-13)

Dále řekl: "S královstvím Božím je to tak, jako když člověk vhodí semeno do země; a spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu. A když úroda dozraje, hned hospodář pošle srp, protože nastala žeň."

I.

Boží království. Kázání Zdeňka Bárty z 28.1. 2018

  • Posted on: 29 January 2018
  • By: Jiří Šamšula

Lukáš 17,20-21

(1.čtení: Matouš 20,1-16)

Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: "Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli pozorovat; ani se nedá říci: ,Hle, je tu´ nebo ,je tam´! Vždyť království Boží je mezi vámi!"

Něco nového pod sluncem. Kázání J.Š. z 31.12. 2017 (Poslední den občanského roku)

  • Posted on: 2 January 2018
  • By: Jiří Šamšula

Kaz 1, 1–11 a Iz 43, 18–19

“Co se dálo, bude se dít zase, a co se dělalo, bude se znovu dělat; pod sluncem není nic nového.” (Kaz 1,9)

“Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom?” (Iz 43,19)

I.

Stránky