Kázání

Misericordias domini. Kázání Zdeňka Bárty z 15.4. 2018

  • Posted on: 18 April 2018
  • By: Jiří Šamšula

Jan 10,16     (1. čtení: Ezechiel 34, 1-2. 11-16) 

I.

Dnešní druhá neděle po velikonocích nese u nás protestantů název „Misericordias Domini“ – podle 5. verše 33. žalmu: Misericordia Domini plena est terra - Hospodinova milosrdenství je plná země.

Žalm 5. Kázání Jana Opočenského z 11.3. 2018

  • Posted on: 20 March 2018
  • By: Jiří Šamšula

Hospodine, ty můj hlas uslyšíš zrána, ráno ti připravím oběť a budu čekat. Hospodine, přej sluchu mým slovům, měj porozumění pro mou zneklidněnou mysl. Těmito slovy začíná David svůj žalm. Ví dobře, že Boha nemůže k ničemu přinutit. A jistě předpokládá, obecně, že mu Bůh rozumí. Neříká to, aby Boha informoval o něčem novém. Vždyť Bůh nás stvořil pro společenství – bytostně potřebujeme protějšek. Proto je pro lidi samota tak tíživá a tzv.“samotka“ tak tvrdým trestem.

Stránky