Almanach

Podrobnější informace o historii i současnosti našeho sboru naleznete v Almanachu, který sbor vydal v roce 2017 u příležitosti 70. výročí svého založení. Almanach uspořádal Jan Opočenský. 

ALMANACH_LT_2017