Diakonie Litoměřice

Již 25 let má náš sbor patnerské středisko Diakonie ČCE. 

Vzniklo jako nestátní nezisková organizace v roce 1992 s cílem pomáhat lidem z okraje společnosti. Původní azylové centrum se postupně proměňovalo podle potřeb klientů, až vyrostlo do nabídky služeb, jejichž smyslem je podpora sociálně slabých a lidí se zdravotním postižením. Jeho cílem je umožnit lidem se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním pracovní a společenské uplatnění, které posiluje jejich soběstačnost.

Více na internetových stránkách střediska.