Kázání

Bůh člověkem a dítětem: my Božími dětmi. Kázání J.Š. z 25.12. 2017 (Narození Páně)

  • Posted on: 28 December 2017
  • By: Jiří Šamšula

J 1,14      (1. čtení: L 2, 1–20)

„A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.“

 

I. Samozřejmá nesamozřejmost

Co je tou ústřední, hlavní zvěstí Vánoc? O Bohu, o Boží lásce hovoříme při bohoslužbách po celý rok. O tom, že Bůh nás má rád. Že se na základě jeho lásky máme mít rádi. V čem je Vánoční období jiné?

Uzdravení deseti malomocných. Kázání Martiny Červinské z 19.11.2017

  • Posted on: 27 December 2017
  • By: Jiří Šamšula

L 17,11-19     (1.čtení: Iz 53)

Je to takový divný příběh, bratři a sestry. Nadpis, který mu kdysi před mnoha staletími někdo dal, mluví o uzdravení deseti malomocných, ale o žádné zjevné uzdravení nejde. Chybí uzdravovací formulka… (i když našel se jeden rukopis Lukášova evangelia, kde tu uzdravovací formulku, zjevně nějaký mnich – opisovač, dopsal, asi mu to taky bez ní přišlo tak nějak neúplné).

Litoměřice 2087. Zamyšlení J.Š. o budoucnosti litoměřických evangelíků na závěr sborových oslav 29.10. 2017

  • Posted on: 26 December 2017
  • By: Jiří Šamšula

Vážení hosté, sestry a bratři. Dnes se hodně vzpomínalo. Pokusím se nyní krátce zamyslet nad možnou budoucností sboru. O budoucnosti se nehovoří snadno. Budoucnosti vlastní, budoucnosti národů, budoucnosti církví. Také proto, že z budoucnosti nejednou máme spíše obavu, pro přílišnou ambivalenci přítomnosti. Křesťan má naději, že i přese vší temnotu času přítomného i přicházejícího, ta přítomnost a budoucnost je vždy doprovázena Bohem. „Hle, já jsem s vámi po všecky i dny až do skonání tohoto věku.“ (Mt 28,20)

Do Božího království je zván každý. Kázání synodního kurátora Vladimíra Zikmunda 29. 10. 2017 v Litoměřicích, v rámci oslav 70. let existence sboru.

  • Posted on: 26 December 2017
  • By: Jiří Šamšula

L 14, 15-24     (1. čtení: Lk 14, 1. 7-14)

Podobenství začíná veršem: Když to uslyšel jeden z hostí, řekl mu: „Blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království Božím.“

Stránky