Kázání

Žalm 5. Kázání Jana Opočenského z 11.3. 2018

  • Posted on: 20 March 2018
  • By: Jiří Šamšula

Hospodine, ty můj hlas uslyšíš zrána, ráno ti připravím oběť a budu čekat. Hospodine, přej sluchu mým slovům, měj porozumění pro mou zneklidněnou mysl. Těmito slovy začíná David svůj žalm. Ví dobře, že Boha nemůže k ničemu přinutit. A jistě předpokládá, obecně, že mu Bůh rozumí. Neříká to, aby Boha informoval o něčem novém. Vždyť Bůh nás stvořil pro společenství – bytostně potřebujeme protějšek. Proto je pro lidi samota tak tíživá a tzv.“samotka“ tak tvrdým trestem.

Automat Bůh. Kázání J.Š. z 4.2. 2018 (neděle Sexagesimae)

  • Posted on: 5 February 2018
  • By: Jiří Šamšula

Mk 4, 26-29 (1. čtení: Iz 55,6-13)

Dále řekl: "S královstvím Božím je to tak, jako když člověk vhodí semeno do země; a spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu. A když úroda dozraje, hned hospodář pošle srp, protože nastala žeň."

I.

Boží království. Kázání Zdeňka Bárty z 28.1. 2018

  • Posted on: 29 January 2018
  • By: Jiří Šamšula

Lukáš 17,20-21

(1.čtení: Matouš 20,1-16)

Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: "Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli pozorovat; ani se nedá říci: ,Hle, je tu´ nebo ,je tam´! Vždyť království Boží je mezi vámi!"

Stránky