Modlete se! Kázání M.O. a J.Š. z 9.5. 2021 (Neděle Rogate)

1.Timoteovi 2,1-4     (1. čtení: Jan 16,23b-28) Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a […]

Božská hudba. Kázání J.Š. z 2.5. 2021 (Neděle Cantate)

Zjevení 15,1-4     1. čtení: 1 Samuelova 16,14-23   A viděl jsem na nebi jiné znamení, veliké a podivuhodné: sedm andělů, kteří přinášejí sedm posledních pohrom – jimi se dovrší Boží hněv. Viděl jsem jakoby jiskřící moře, planoucí ohněm, a viděl jsem ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou, nesklonili se před jejím obrazem a nenechali se označit číslicí jejího jména. […]

Co je moudrost? Kázání J.Š. z 25.4. 2021 (Neděle Jubilate)

Přísloví 8,22-36      1.čtení: 1. Korintským 1,18-25.30 Hospodin mě vlastnil jako počátek své cesty dříve, než co konal odedávna. Od věků jsem ustanovena, od počátku, od pravěku země. Ještě nebyly propastné tůně, když jsem se zrodila, ještě nebyly prameny vodami obtěžkány. Když ještě byly hory ponořeny, před pahorky jsem se narodila. Ještě než učinil zemi a všechno kolem a první […]

Boží stádovistost. Kázání J.Š. a M.O. z 18.4. 2021 (Misericordias Domini)

Ezechiel 34  Online    I. Ta dnešní biblická slova by šla rozdělit zhruba do tří myšlenek.  Kritika obtloustlých pastýřů, kteří ztratili ze zřetele ztracené ovečky. Ovce, které se tak dlouho trkají, až se navzájem vystrkají. A řešení. Zaslíbení, Hospodinova nabídka nového uspořádání „stáda”. Pastýř – známý, tradiční biblický obraz. Písmo ho spojuje s Hospodinem, Kristem, ale také Kristovými následovníky, kteří […]

Rozhovor smutku a naděje. Kázání J.Š. z 11.4. 2021 (Neděle Quasimodogeniti)

Lukáš 24,13-35   I. Rozhovor, vzájemné sdílení. Tak důležitá věc při zvládání těžkých situací, při zvládání smutku, při zvládání životních zklamání, při zvládání přechodových životních situací. Díky Bohu, že žijeme v době, kdy je stále více normální, že je možné se nejrůznějšími způsoby takto sdílet, že víme, že v těžkých situacích nemusíme zůstat sami, právě i tehdy pokud jsme sami. Takovým místem […]